Facebook

Adres

Walstraat 12-14
7511 GH Enschede
053 4317014

Openingstijden:

Donderdag 20:00 t/m 00:00 uur
Vrijdag 21:00 t/m 01:00 uur
Zaterdag 15:30 t/m 02:00 uur
Zondag 15:30 t/m 20:30 uur

Geschiedenis

In 1985 worden door een nieuw aangetreden bestuur van het COC  Twente-Achterhoek voor de komende  bestuursperiode 3 beleidspunten op de agenda gezet:

 • Er moet een forse ledengroei plaatsvinden
 • De Roze Zaterdag moet naar Enschede worden  gehaald
 • Het huidige pand moet worden aangekocht en intern worden verbouwd.

Ambitieuze plannen maar de tijd hiervoor is gunstig én er zijn capabele vrijwilligers in overvloed, getuige de vele werkgroepen met haar zeer actieve vrijwilligers. Op al deze drie fronten wordt door de vele vrijwilligers de komende maanden en jaren hard gewerkt én zoals blijkt, met resultaat.

Na de aankoop van het karakteristieke herenhuis aan de Haaksbergerstraat 60 wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld. Met de gemeente Enschede (eigenaar) wordt gesproken over de mogelijke aankoop van dit Jugendstilpand en door de studenten van de examenklas van de AKI worden driftig tekeningen gemaakt voor de interne verbouwing en worden eigentijdse meubelen ontworpen. Er zijn dan al fondsen ( fl. 35.000,00 van het Koningin Julianafonds) verworven voor de aankoop van dit mooie maar wel verwaarloosde gebouw. De afdeling heeft dan 148 betalende leden.

Uiteindelijk geeft de Gemeente in 1987 aan dat het pand niet te koop is. Wel kan het COC het pand voor een bedrag van 1400,-- huren tot het jaar 2000. Aangezien de energiekosten erg hoog zijn, besluit het Landelijk COC dat er geen sprake van een nieuw huurcontact kan zijn (zij moeten het tekort immers bijbetalen). De afdeling Twente-Achterhoek wordt aangeraden om een lokaal te huren bij een cultureel centrum of een school in de buurt. Dit schiet het bestuur van de zo bloeiende en zelfbewuste afdeling van het COC Twente-Achterhoek in het verkeerde keelgat. Men besluit om een stichting in het leven te roepen met het doel gelden te verwerven voor de aankoop van een eigen pand. In die tijd zijn eigendomspanden van het landelijke COC ondergebracht in de Albrechtstichting. Het bestuur van het COC Twente-Achterhoek ziet het niet zitten om een onroerend goed te verwerven en dit vervolgens onder te brengen in de Albrechtstichting. Het afdelingsbestuur vindt dit te riskant, omdat zo.n pand verkocht zou kunnen worden als het financieel slecht zou gaan met het landelijk COC .

Het bestuur van de COC afdeling Twente-Achterhoek besluit dan, zeer tegen de zin van het Landelijk COC,  tot de oprichting van de S.H.H.T., de Stichting Huisvesting Homobeweging Twente zodat het te verwerven pand een onvervreemdbaar goed voor de Twentse Homobeweging zou blijven!. De Twentse leden zijn razend enthousiast.  Er worden geldinzamelingsakties gehouden onder de leden, de start hiervan vindt plaats op de St-Nicolaasavond in het COC pand aan de Haaksbergerstraat 60. Veel leden geven een eenmalige bedrag (en soms een heel behoorlijk bedrag!) of verbinden zich gedurende een bepaalde tijd tot een maandelijkse overboeking van een donatie dan wel geven ze een renteloze lening aan de stichting. Daarnaast worden subsidies aangevraagd bij omliggende gemeenten en verschillende fondsen. Aan het Koningin Julianafonds wordt gevraagd of de toegezegde lening voor het bestaande pand over kan gaan op de aankoop van het nieuwe pand.

Op 22 mei 1987 wordt de stichtingsakte getekend en is de S.H.H.T. een feit.

Van de door de Gemeente Enschede aangeboden panden wordt uiteindelijk het pand Walstraat 12-14 gekozen en aangekocht. Er komt een nieuw bestuur voor de COC afdeling én voor de S.H.H.T.

Ontzettend veel vrijwilligers stoppen veel energie in de sloopwerkzaamheden van muren en plafonds. Een binnenhuisarchitect is bereid om gratis een interieurontwerp te tekenen. Daarna kan de aannemer en later de interieurverbouwer aan het werk.

Naamgeving

Er wordt gezocht naar een naam voor het pand welke door alle gebruikers kan worden geaccepteerd. Omdat op 27 juni de Roze Zaterdag in Enschede gaat plaatsvinden, ligt de naam Stonewall voor de hand. Een associatie met de ontstaansgeschiedenis van de .Roze Zaterdag. én een associatie met de straat (Walstraat) waaraan het pand is gelegen.

Iets meer dan 30 jaar geleden vonden in New York rellen plaats in de gelijknamige kroeg .Stonewall-Inn.. Een kroeg die veelvuldig bezocht werd door homoseksuelen en prostituees.
De politie viel hier regelmatig binnen en arresteerde homoseksuelen. Op deze gedenkwaardige dag kwamen homoseksuele mannen in het verweer toen een groep agenten opnieuw de kroeg binnenviel om arrestaties te verrichtten. Het werd een enorm gevecht waarin de homoseksuele mannen lieten zien dat ze hun underdogpositie niet langer accepteerden. De verschillende werkgroepen van het COC kunnen akkoord gaan met de naam Stonewall.

Voor  de stichting is de naam Stonewall (openingstoespraak voorzitter) niet een kijken naar het verleden maar symboliseert de naam vooral de toekomst van homoseksuelen. Een toekomst  waarin homoseksuele mannen en vrouwen hun gelijkberechtiging actief in eigen hand nemen en verder werken aan emancipatie. De naam Stonewall drukt daarmee de strijdbaarheid en kracht van de homoseksuele gemeenschap uit.

Doelstelling van de Stichting Huisvesting Homobeweging Twente:

Uit de statuten:

Artikel 2 lid1: de Stichting heeft ten doel het exploiteren en beschikbaar stellen van ruimten in een gebouw met inbegrip van de daarin aanwezige inventaris, voor recreatieve en sociale doeleinden ten behoeve van diegenen en/of die organisaties welke de emancipatie van homo- en biseksuele personen in onze samenleving voorstaan.
Structuur van de Stichting.

Omdat het de bedoeling van de oprichters en sympathisanten van de stichting was om het voortbestaan van Stonewall ook in de toekomst te garanderen, heeft men in de statuten laten vastleggen dat de stichting twee organen kent

Het dagelijks bestuur en een raad van toezicht. Op deze manier is er een controlerend orgaan toegevoegd aan het dagelijks bestuur. Je zou kunnen zeggen dat de raad van toezicht op afstand meekijkt en indien nodig kan ingrijpen.

Café Stonewall wordt door de stichting geëxploiteerd. De opbrengsten vloeien voor een deel terug in de exploitatie van het café én zijn bedoeld om het pand te onderhouden.

Vrijwilligers

Bijzonder aan de stichting is dat zij geheel draait op vrijwilligers. Zowel het stichtingsbestuur alsook de personen die het café draaiende houden zijn vrijwilligers. Gemotiveerde mensen die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen.

De vrijwilligers krijgen bartrainingen, kunnen de cursus sociale hygiëne volgen én werken geheel gratis. De motivatie moet dan wel gelegen zijn in het feit dat zij het de klanten naar hun zin willen maken. Van de fooien die er wel eens gegeven worden, gaan de vrijwilligers als groep soms iets leuks ondernemen. Dit komt natuurlijk de teamgeest ten goede.
Relatie met het COC

Vanaf de opening van Stonewall, is het COC de huurder geweest van de bovenverdieping. De barexploitatie van de bovenverdieping is echter in handen van de stichting. Op deze manier heeft het COC geheel de handen vrij gehad om zich bezig te houden met haar doelstellingen. Inmiddels maakt het COC geen gebruik meer van de locatie.

Huisregels

ONZE BARVRIJWILLIGERS HEBBEN HET RECHT BEZOEKERS DE TOEGANG TE ONTZEGGEN EN/OF TE WEIGEREN,INDIEN DEZE:

 • agressief gedrag vertonen naar barvrijwilligers en/of bezoekers;
 • zich schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie;
 • zich in of rond het bedrijf goederen verhandelen;
 • onder kennelijke invloed van drugs, hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren of verhandelen;
 • wapens, of wat daar voor door kan gaan, bij zich dragen;
 • eigendommen en/of goederen ontvreemd/vernield hebben;
 • eerder de toegang is ontzegd;
 • aanwijzingen van het barvrijwilligers of bestuursleden van SHHT niet opvolgen;
 • beledigende taal uiten tegenover barvrijwilligers en/of bezoekers;
 • weigert aanwijzingen van barvrijwilligers en/of bestuursleden van de SHHT op te volgen;

Bij weigering het pand te verlaten maakt men zich schuldig aan een misdrijf en zal onherroepelijk de politie worden ingeschakeld!!

HET BESTUUR VAN DE SHHT

© Stonewall, alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative