Een korte terugblik in de 30-jarige geschiedenis en het ontstaan van Café Stonewall

Het bestuur van de COC afdeling Twente-Achterhoek besluit in 1987, zeer tegen de zin van het landelijk COC, tot de oprichting van een nieuwe stichting S.H.H.T. (Stichting Huisvesting Homobeweging Twente) met als doel een eigen pand aan te kopen, zodat het pand een onvervreemdbaar goed voor de Twentse Homobeweging zou blijven.

Er worden inzamelingsacties gehouden onder de leden. Velen geven een eenmalig bedrag of verbinden zich gedurende een bepaalde tijd tot een maandelijkse overboeking van een donatie aan de stichting. Daarnaast worden subsidies aangevraagd bij omliggende gemeenten en verschillende fondsen. Aan het Koningin Julianafonds wordt gevraagd of de toegezegde lening voor het bestaande pand over kan gaan op de aankoop van het nieuwe pand.

Op 22 mei 1987 wordt de stichtingsakte getekend en is de S.H.H.T. een feit. Van de door de Gemeente Enschede aangeboden panden wordt uiteindelijk het pand Walstraat 12-14 aangekocht.

Na een flinke verbouwing wordt Café Stonewall in 1989 geopend!

Naamgeving

Er wordt gezocht naar een goede naam voor het café. Op 27 juni 1989 zou de Roze Zaterdag in Enschede plaatsvinden. Een associatie met de ontstaansgeschiedenis van de Roze Zaterdag én met de Walstraat, waaraan het pand is gelegen, ligt voor de hand; Café Stonewall. De verschillende werkgroepen gaan akkoord met deze naam.

50 jaar geleden, op 28 juni 1969, vonden in New York de Stonewall-rellen plaats in de gelijknamige kroeg Stonewall-Inn. Een kroeg die veelvuldig bezocht werd door homoseksuelen, travestieten en prostituees. De politie viel hier regelmatig binnen en arresteerde homoseksuelen. Op deze gedenkwaardige dag kwamen homoseksuele mannen in het verweer toen een groep agenten opnieuw de kroeg binnenviel om arrestaties te verrichtten. Het werd een enorm gevecht waarin de homoseksuele mannen lieten zien dat ze hun underdogpositie niet langer accepteerden.

Doelstelling S.H.H.T.

De doelstelling is het exploiteren en onderdak bieden aan diegenen en/of organisaties welke de emancipatie van homo- en biseksuele personen in onze samenleving voorstaan (statuten). Tegenwoordig bieden wij onderdak aan vele LHBTI+ organisaties.

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Raad van Toezicht. De Barvrijwilligers verzorgen de bardiensten. Café Stonewall wordt door het Bestuur van de S.H.H.T. geëxploiteerd. De opbrengsten komen ten goede aan de exploitatie en onderhoud van het café.

Vrijwilligers

Het bijzondere aan de stichting is dat zij geheel draait op vrijwilligers. Zowel het Dagelijks Bestuur en de Raad van Toezicht alsmede de Barvrijwilligers die de bardiensten draaien. Gemotiveerde mensen die vrijwillig de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen!

Relatie COC

Vanaf de opening van Café Stonewall in 1989 is het COC huurder geweest van de bovenverdieping. De exploitatie bleef echter in handen van de S.H.H.T. Inmiddels maakt het COC geen gebruik meer van de locatie.