Naast onderstaande huisregels zijn er i.v.m. de beperkingen die ons vanwege de coronacrisis zijn opgelegd enkele extra huisregels toegevoegd. Deze worden kenbaar gemaakt in ons café.

Onze barmedewerkers hebben het recht bezoekers de toegang te ontzeggen en/of weigeren, indien deze:

  • Agressief gedrag vertonen naar barmedewerkers en/of gasten
  • Zich schuldig maken aan beledigende taal, ongewenste intimiteiten, racisme en/of discriminatie richting barmedewerkers en/of gasten
  • In of rond het Stonewall pand, goederen verhandelen
  • Onder kennelijke invloed van drugs, hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren
  • Wapens, of wat daarvoor door kan gaan, bij zich dragen
  • Eigendommen en/of goederen ontvreemd/vernield hebben
  • Eerder de toegang is ontzegd
  • Aanwijzingen van barvrijwilligers of bestuursleden van SHHT niet opvolgen

Bij weigering het pand te verlaten maakt men zich schuldig aan een misdrijf en zal onherroepelijk de politie worden ingeschakeld!!

Daarnaast wijzen wij U er graag op dat, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, er mogelijk foto of filmopname gemaakt kunnen worden die bestemd zijn voor onze eigen PR-doeleinden.

Het Bestuur en medewerkers van S.H.H.T. (Café Stonewall)