Onze barvrijwilligers hebben het recht bezoekers de toegang te ontzeggen en/of weigeren, indien deze :

  • Agressief gedrag vertonen naar barvrijwilligers en/of bezoekers;
  • Zich schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en/of discriminatie;
  • In of rond het bedrijf goederen en/of drugs verhandelen;
  • In of rond het bedrijf drugs gebruiken;
  • Onder kennelijke invloed van drugs, hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren;
  • Wapens, of wat daar voor door kan gaan, bij zich dragen;
  • Eigendommen en/of goederen ontvreemd/vernield hebben;
  • Eerder de toegang is ontzegd;
  • Beledigende taal uiten tegenover barvrijwilligers en/of bezoekers;
  • Aanwijzingen van barvrijwilligers of bestuursleden van SHHT niet opvolgen.

 

Bij weigering het pand te verlaten maakt men zich schuldig aan een misdrijf en zal onherroepelijk de politie worden ingeschakeld.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u er op dat er mogelijk foto’s kunnen worden gemaakt die bestemd zijn voor onze eigen PR doeleinden.

Het Bestuur van de S.H.H.T. (Café Stonewall)